Vi ger oss inte förrän du är nöjd

God kommunikation, professionellt genomförande, i tid och enligt budget.

Fina ord, ja visst, men för oss är det verklighet. Vi fortsätter, bla. genom kompetensutveckling, mot våra uppsatta mål att höja kvalitén i alla skeden i byggprocessen.
Våra nya och ”gamla” kunder visar ett stort förtroende för vårt arbete och vi har en bra orderingång. Naturligtvis är vi väldigt glada för detta och kommer att nyrekrytera för att tillmötesgå alla önskemål.

– Vi ger oss inte förrän du är nöjd -


Renovering och fönsterbyten

En av Norrköpings stoltheter Gamla Lasarettet renoveras och får nya miljövänliga fönster i bla. huvudtrapphuset.

Fenix fönster_

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Levanten & Co nya hemsida !

Vi lämnar den gamla och skapar tillsammans med webbyrån Angry Creative en ny hemsida där vi berättar lite om vad vi gör och där ni som kund lättare ska hitta den information ni söker och snabbt kunna få hjälpa med det ni önskar.