Utredning

Utredning

Vi utför byggnadsrelaterade utredningar åt bla. fastighetsägare och kunder inom industri.

Det kan röra sig om utredning av förekomst av mmf asbest eller pcb.

Statusbestämning av en fastighets olika byggnadsdelar samt framtagande av åtgärdsförslag där så behövs. Kontroll av brandcellsavskiljande väggar och genomföringar.

Vi har hjälpt flera av våra kunder inom tillverkningsindustrin att bla. reda ut äldre, dolda rördragningar i golv och mark. I samband med detta har vi uppdaterat ritningar på processvattnet på fabriksområdet och även dragit om ledningar för att bättre klara nuvarande miljökrav.

Till företag inom förpackningsindustrin har vi mätt in och uppdaterat ritningar över maskinuppställningar och transportband för att företagen i framtiden bättre ska kunna planera omdisponering och effektivt nyttjande av ytor.

Ritning kombo

 

 

 

 

Har ni något knepigt som ni vill ha bättre koll på, fråga gärna oss. Vi ger oss inte förrän ni är nöjda.

Utredningar och förprojekteringar inför eventuellt kommande förändringar i verksamheten eller hyresgästanpassningar tillhör våra vanliga uppdrag.

 

Projektering

Många av våra kunder har stort förtroende för oss och låter oss komma in tidigt i byggprojekten. Ibland innan det ens hunnit bli ett projekt. Tillsammans tittar vi på vilka behov som ska tillgodoses och vilka förutsättningar som finns.

Vi kan ta fram förslagshandlingar, underlag för bygglov och hjälpa till med myndighetskontakter. Vi har gott samarbete med bra arkitekter och konstruktörer som kan hjälpa oss att ta fram färdiga bygghandlingar.

Vi tar själva fram illustrationer och 3D-bilder för att du som kund lättare ska se hur dina idéer skulle se ut i verkligheten.

Projektering serveringsavdelare Lindahls Viberga i Finspång

Projektering serveringsavdelare Lindahls Viberga i Finspång

Projektering Lindahls Viberga X-ray

 

 

Nya spännande uppdrag och projekt hittar du på vår

Blogg