Pannhus för ökad produktion

Pannhus färdigt

Nytt pannhus

Ett pannhus byggs på Freudenbergs fabriksområde. Väggblocken är monterade innan skorstenen kommer på plats för att få ”tätt hus” så snart som möjligt efter skorstensmontage

Pannhus skorstensmontage

40-meters skorsten monteras.

40m skorsten

 

Fundament modell större

Här är fundamentet till en 60-meters skorsten armerat och förberett för gjutning. Fundamentet gjuts i tre etapper med kylvattenslangar monterade för att få en kontrollerad hållfasthetstillväxt på betongen. Ett antal kilometer armeringsjärn, gradslagna pålar ned till berg och ca 190 m³ betong går åt för detta fundament.

Skorstensfundament_Armering